Contacts - Brno EN

Contacts

Contacts - Office hours - Distribution of the Municipality departments - Organisational structureBrno City Authorities

Contacts

Universal e-mail address (filing office): posta@brno.cz
General questions, suggestions or comments to: informace@brno.cz
Foreign Relations Department: ozv@brno.cz

Phone operator: +420 542 171 111
Central fax: +420 542 173 530

Billing address

Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
Czech Republic

IN: 44992785
VAT: CZ44992785

Data box ID: a7kbrrn

Written contact

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno
Czech Republic

 

Office hours of the Brno City Municipality

Identity cards, travel documents, permanent residence reporting office
(občanské průkazy, cestovní doklady, ohlašovna trvalého pobytu)

Administrative Activities Department (Odbor správních činností)
Husova 3Husova 5
E-mail: osc@brno.cz

Opening hours:
Monday: 8.00 – 17.00
Tuesday: 8.00 – 12.00
Wednesday: 8.00 – 17.00
Thursday: 8.00 – 12.00
Friday: 8.00 – 12.00

Priority will be given to clients with an electronic reservation  (in Czech only).

Driving licences, vehicle registration
(řidičské průkazy, evidence vozidel)

Vehicles and Drivers Register Department (Odbor registru vozidel a řidičů)
Kounicova 67
E-mail: orvr@brno.cz

Opening hours:
Monday: 8.00 – 17.00
Tuesday: 8.00 – 12.00
Wednesday: 8.00 – 17.00
Thursday: 8.00 – 12.00
Friday: 8.00 – 12.00

Notice: Priority will be given to clients with an electronic reservation  (in Czech only).

Notification, suspension, revocation of trade, extract from Trade Licensing Register, trade inspection
(ohlášení, přerušení, ukončení živnosti, výpis z ŽR, živnostenská kontrola)

Trade Licensing Office of the City of Brno (Živnostenský úřad)
Malinovského náměstí 3
E-mail: zu@brno.cz

Opening hours:
Monday: 8.00 – 17.00
Tuesday: 8.00 – 12.00 (only for clients with an electronic reservation)
Wednesday: 8.00 – 17.00
Thursday: 8.00 – 12.00 (only for clients with an electronic reservation)
Friday: 8.00 – 12.00 (only for clients with an electronic reservation)

Lost and found
(ztráty a nálezy)

Internal Affairs Department (Odbor vnitřních věcí)
Malinovského náměstí 3
E-mail: informace@brno.cz

Opening hours:
Monday: 8.00 – 17.00
Tuesday: 8.00 – 14.00
Wednesday: 8.00 – 17.00
Thursday: 8.00 – 14.00
Friday: 8.00 – 13.00

Czech POINT

Internal Affairs Department (Odbor vnitřních věcí)
Malinovského náměstí 3
E-mail: informace@brno.cz

Opening hours:
Monday: 8.00 – 17.00
Tuesday: 8.00 – 14.00
Wednesday: 8:00 – 17.00
Thursday: 8.00 – 14.00
Friday: 8.00 – 13.00

Verification of copies of documents/signatures (authentication, legalization)
(ověřování – vidimace, legalizace)

Internal Affairs Department (Odbor vnitřních věcí)
Malinovského náměstí 3
E-mail: informace@brno.cz

Opening hours:
Monday: 8.00 – 17.00
Tuesday: 8.00 – 14.00
Wednesday: 8:00 – 17.00
Thursday: 8.00 – 14.00
Friday: 8.00 – 13.00

Waste tax fee payment
(poplatek za komunální odpad)

Environmental Department (Odbor životního prostředí)
Šumavská 35, 3rd floor, building C
E-mail: odpady@brno.cz

Opening hours:
Monday 8:00 – 17:00
Wednesday 8:00 – 17:00
Friday 8:00 – 12:00
Alternatively, pay online here.